Tablice pamiątkowe w Politechnice Łódzkiej. Album.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna.

Abstrakt

Mamy nadzieję, że wydany album pozwoli na szerszą prezentację sylwetek Profesorów i poświęconych im tablic pamiątkowych[...]. Jednocześnie spełni on rolę katalogu i przewodnika podającego lokalizacje tablic oraz inne dane z nimi związane. Przedstawione w albumie dane biograficzne pochodzą z opracowania „Profesorowie Politechniki Łódzkiej 1945-2005” wydanego nakładem PŁ. Rozszerzona prezentacja większości omawianych sylwetek znajduje się w Zeszytach Historycznych PŁ nr 1 (2002 r.), nr 5 (2007 r.) i nr 8 (2008).

Opis

Zdjęcia: Januszek, Zbigniew
Wydano nakładem PŁ

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka, Lodz University of Technology, Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering, Faculty of Chemistry, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics, Faculty of Management and Production Engineering, Faculty of Process and Environmental Engineering

Cytowanie

Kasprzycki J. (red.), Popiel K. (red.), Wilbik M. (red.), Tablice pamiątkowe w Politechnice Łódzkiej. Album., Wydawca Politechnika Łódzka ; Rektorska Komisja Historyczna, Łódź 2009, ISBN 978-83-7283-343-3, doi: 10.34658/9788372833433.