Who is who w temacie zanieczyszczenia światłem sztucznym na świecie i w Polsce

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Jak dowodzą liczne badania na temat zanieczyszczenia światłem sztucznym i jego wpływem na obserwacje astronomiczne, środowisko naturalne, w tym florę i faunę oraz ludzi, ów problem stał się istotny i od pewnego czasu angażujący naukowców oraz opinię publiczną. W niniejszej pracy, na podstawie metody wywiadu, analizy i krytyki piśmiennictwa, a także doświadczeń własnych, przebadano, jakie są najbardziej aktywne stowarzyszenia, organizacje oraz ośrodki badawcze działające w zakresie zanieczyszczenia światłem sztucznym na świecie i w Polsce, które przyczyniają się do redukcji tego szkodliwego zjawiska.
As evidenced by numerous studies and its impact on astronomical observations, the natural environment, including flora, fauna and humans, artificial light pollution is a significant problem that has involved scientists and the public for some time. In this work, based on the methods of the interview, critical analysis of literature, as well as own experience, the most active organizations, associations and research centers operating in the field of artificial light pollution in the world and in Poland, which contribute to the reduction of this harmful effect, were examined.

Opis

Słowa kluczowe

zanieczyszczenie światłem sztucznym, światło sztuczne w nocy, zewnętrzne oświetlenie sztuczne, badania naukowe, ochrona środowiska nocnego, man-made light pollution, artificial light at night, artificial outdoor lighting, scientific research, protection of the night environment

Cytowanie

Zielińska-Dąbkowska K. M., Who is who w temacie zanieczyszczenia światłem sztucznym na świecie i w Polsce. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 275-294, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.14.

Kolekcje