Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów natężenia oświetlenia w kontekście zanieczyszczenia światłem

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów natężenia oświetlenia dla siedmiu typów luksomierzy z użyciem sześciu źródeł światła o różnych wartościach temperatury barwowej najbliższej. Pomiary przeprowadzono w punktach charakterystycznych przy ocenie immisji światła: 1 lx, 2 lx, 5 lx, 10 lx oraz 25 lx. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że w przypadku stałych warunków oświetlenia, dokładność pomiaru zależy od odpowiedniego doboru przyrządu pomiarowego, w szczególności jego rozdzielczości. Nie bez znaczenia pozostaje także charakterystyka widmowa promieniowania emitowanego przez różne źródła światła.
The article presents the results of illuminance measurements for seven types of luxmeters using six light sources with different values of the correlated color temperature. The measurements were carried out at the characteristic points for the assessment of light immission: 1 lx, 2 lx, 5 lx, 10 lx and 25 lx. The results clearly indicate that in the constant lighting conditions, the accuracy of the measurement depends on the appropriate selection of the measuring instrument, in particular its resolution. The spectral characteristics of the radiation emitted by various light sources are also important.

Opis

Słowa kluczowe

luksomierz, wzorcowanie, rozdzielczość, błąd pomiaru, źródła światła, illuminance meter, calibration, resolution, measurement error, light sources

Cytowanie

Tabaka P., Wtorkiewicz J., Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów natężenia oświetlenia w kontekście zanieczyszczenia światłem. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 93-114, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.6.