Dielectric relaxation modes in liquid crystalline mixture

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Mixture of two liquid crystalline compounds (which do not exhibit antiferroelectric or ferrielectric phase separately) shows ferrielectric phase in a broad temperature range. The dielectric spectroscopy technique was used for investigation of collective molecular motions in the mixture. Two relaxation modes were detected in the ferrielectric phase and the soft mode in the SmA phase. The temperature dependence of the parameters of the dielectric relaxation modes are presented and discussed.
W pracy przedstawiono dielektryczne charakterystyki ostatnio zsyntetyzowanej ciekłokrystalicznej mieszaniny, w której faza ferrielektryczna występuje w szerokim przedziale temperatur. Badania dielektryczne przeprowadzono w komórce o złotych elektrodach i uporządkowaniu planarnym. Otrzymano temperaturowe zależności inkrementu dielektrycznego i częstości relaksacji występujących procesów relaksacyjnych w poszczególnych fazach. W fazie ferrielektrycznej w niższych temperaturach zarejestrowano, oprócz ferielektrycznego Goldstone modu występującego w całym przedziale występowania fazy ferroelektrycznej, dodatkowo proces relaksacyjny w obszarze częstości 0.2-0.8 kHz. Proces ten jest analogiczny do zaobserwowanych procesów przez Bourneya związanych z widocznymi liniami dysklinacyjnymi na powierzchni ciekłego kryształu.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2009 Vol.30 s.85-95 streszcz.