Remediacja gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi

Brak miniatury

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Omówiono sposoby remediacji gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi oraz czynniki mające wpływ na efektywność procesów. Przedstawiono stosowane technologie bioremediacji i możliwość ich modyfikacji poprzez włączenie etapu chemicznego - ozonowanie.
A method of remediation of soil contaminated with petroleum hydrocarbons as well as the parameters that influence effectiveness of the process has been discussed. The bioremediation technologies and their possible modifications by incorporating the chemical step - ozone treatment has been also presented.

Opis

Słowa kluczowe

remediacja, zanieczyszczona gleba, bioremediacja, ozonowanie

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2008 nr 72 s.89-97 sum.