Wizualizacja scen 3D : AutoCAD 2012 PL

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opis

Politechnika Łódzka - Podręczniki Akademickie

Słowa kluczowe

systemy obrazowania - podręczniki akademickie, AutoCAD (oprogramowanie) - podręczniki akademickie, obrazowanie trójwymiarowe - podręczniki akademickie, wizualizacja, proces renderowania, imaging systems - academic textbooks, AutoCAD (software) - academic textbooks, three-dimensional imaging - academic textbooks, visualisation, rendering process

Cytowanie

Szczerbanowski R., Wizualizacja scen 3D : AutoCAD 2012 PL., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, ISBN 978-83-7283-465-2.