Metrologia elektryczna i elektroniczna

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

pomiary elektryczne - podręczniki akademickie, pomiary elektroniczne - podręczniki akademickie, metody pomiarowe, mierniki cyfrowe, technika pomiarowa, electrical measurements - academic textbooks, electronic measurements - academic textbooks, measurement methods, digital meters, measuring technique

Cytowanie

Derlecki S., Metrologia elektryczna i elektroniczna., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, ISBN 83-7283-122-X.