Systoliczne przetwarzanie sygnałów cyfrowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa

Abstrakt

Ogromne zapotrzebowanie na szybkie techniki przetwarzania dużej liczby danych, przyczyniło się do powstania dotychczas nieznanych koncepcji algorytmów czasowo-przestrzennych, jak również nowych rozwiązań sprzętowych wynikających z rozwijającej się w wielkim tempie technologii światowych. Jednym z rozwiązań, są specjalnego typu układy tzw. tablice systoliczne (ang. systolic arrays). Tablice systoliczne są to układy wieloprocesorowe specjalnych zastosowań, w których algorytmy czasowo-przestrzenne są ściśle dopasowane do architektury sprzętu. Wydajność obliczeniowa tablic systolicznych jest wynikiem przetwarzania równoległego i potokowego. Monografia jest podzielona na trzy części. Pierwsza omawia podstawowe algorytmy systoliczne w zastosowaniu do zagadnień algebry macierzy, mnożenia i dzielenia wielomianów, operacji splotu, dyskretnych transformat i sztucznych sieci neuronowych. Część druga omawia wykorzystanie grafów zależności i grafów przepływu sygnałów do projektowania tablic systolicznych . Oparta jest na opracowanej oryginalnej metodzie projektowania układów VLSI. Część trzecia przedstawia podstawowe cechy jakimi powinny charakteryzować się tablice systoliczne dla zagadnień morfologii matematycznej. Monografia przeznaczona jest dla studentów, doktorantów oraz specjalistów w zakresie różnych dyscyplin naukowych, np. informatyków i elektroników, którzy zajmują się przetwarzaniem sygnałów i ich zastosowaniem.

Opis

Słowa kluczowe

przetwarzanie sygnałów - techniki cyfrowe, sieci systoliczne, sygnały cyfrowe, algorytmy systoliczne, tablice systoliczne, signal processing - digital techniques, systolic networks, digital signals, systolic algorithms, systolic boards

Cytowanie

Kwapisz M., Lichy K., Lipowska-Nadolska E., Systoliczne przetwarzanie sygnałów cyfrowych., Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2007, ISBN 978-83-60434-29-1.