Rola projektanta we współczesnym świecie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest uświadomienie młodemu pokoleniu przyszłych architektów trudności wykonywanego przez nich zawodu. Na prostym przykładzie przebudowy obiektu dworca w Sieradzu, pokazane zostaną bardzo ważne aspekty komunikacji społecznej (oraz ich braki). Przedmiotem rozważań jest także kwestia tego, jak duża odpowiedzialność za przyszłe kształtowanie miast spoczywa w rękach projektantów
The aim of the study is to show the generation of young architects and those who will become ones the difficulties of profession they will work in. A simple example of remodeling train facility in Sieradz will show very important aspects of communication in modern cities. That example will present how much impact social interests for shaping of cities will have in the future and how much of it lies in the hands of designers.

Opis

Słowa kluczowe

society, design responsibility, communication in urban structures, społeczeństwo, odpowiedzialność projektowa, rola komunikacji w strukturach miejskich

Cytowanie

Grabowski M., Rola projektanta we współczesnym świecie. W: Łódź U Like 2018. 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury. Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć., Błaszczyk K. (red.), Witkowski W. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 53-58, ISBN 978-83-66287-41-9, doi: 10.34658/9788366287419.5.

Kolekcje