Evaluation of elimination diets, applied in allergy and food intolerance treatment in children

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Data of an evaluation of daily alimentary rations in 49 children, aged between 1 and 3 years, with food allergy and in children with both allergy and food intolerance, was compared with 25 healthy controls. Thai evaluation revealed too many restrictions in product selection for dietary consumption on one hand, without simultaneous correction of dietary levels of necessary elements on the other. The highest abnormalities in the consumption of nutrients were observed in the strictly limited diet of children with allergy and food intolerance, resulting from constant consideration of possible atopic symptoms, feared to occur, when the range of consumed products was in any way extended. The examined elimination diets have been poorly balanced, considering the energetic values, the contents of proteins, fat, carbohydrates, vitamins and microelements.
Dokonano porównania pomiędzy racjami pokarmowymi spożywanymi przez 49 dzieci w wieku 1-3, cierpiące na alergię pokarmową oraz przez dzieci zarówno cierpiące na alergię, jak i nietolerancję pokarmową z 25 próbami kontrolnymi. Ocena wyników pozwoliła stwierdzić zbyt dużą ilość restrykcji w doborze produktów do konsumpcji oraz wskazała na problem braku jednoczesnej korekty poziomu niezbędnych pierwiastków w diecie. Najwyższe odchylenia od normy w konsumpcji składników odżywczych zaobserwowano w ściśle limitowanej diecie dzieci z alergią i nietolerancją pokarmową, co tłumaczyć można ciągłą obawą o możliwe wystąpienie atopowych objawów w konsekwencji spożycia jakichkolwiek produktów spoza dozwolonych w diecie. Badane diety eliminacyjne były źle zrównoważone w kwestii wartości energetycznej, zawartości białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i mikroelementów.

Opis

Słowa kluczowe

alergia pokarmowa, nietolerancja pokarmowa, dieta, objawy atopowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2010 z.74 s.13-27 streszcz.