Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej. Biblioteka Politechniki Łódzkiej 1945-2007. Organizacja i organizatorzy.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna

Abstrakt

Losy Biblioteki Politechniki Łódzkiej nierozerwalnie splatają się z życiem Uczelni. Obie liczą sobie już ponad sześćdziesiąt lat i na szczęście dzisiaj żadna nie przypomina tej z czasów powojennych. Obecna Biblioteka, posiadająca własny, zaprojektowany zgodnie ze standardami XXI wieku i starannie wykonany budynek, bogato wyposażony w sprzęty i aparaturę, z przemyślaną organizacją wewnętrzną i wykwalifikowaną kadrą, jest przygotowana, by zaspokajać potrzeby pracowników i studentów Uczelni oraz spełniać nawet najbardziej wygórowane ich oczekiwania. Bogactwo zgromadzonych cennych zbiorów, źródeł wiedzy i informacji, nowoczesnych narzędzi ułatwiających korzystanie z nich oraz systematycznie poszerzana oferta usług, z pewnością usatysfakcjonowałyby jej twórców, kolejnych organizatorów i przewodników. Byłaby dziś dla nich powodem do radości i dumy. Niniejsze opracowanie przedstawia krótki zarys dziejów Biblioteki Politechniki Łódzkiej, od chwili jej utworzenia, poprzez kolejne etapy rozwoju aż do końca 2007 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonania przewodzących Bibliotece osób. Sylwetki osób uczestniczących w procesie organizowania, wzrostu i rozbudowy Biblioteki, przekształcania jej z komórki jednooddziałowej w wielooddziałową i wielozadaniową placówkę przedstawiono na tle zachodzących w Politechnice Łódzkiej i Bibliotece zdarzeń oraz dokonujących się przemian. Osobowość, wiedza, doświadczenie zawodowe zarządzających Biblioteką, stosunek do otaczającej rzeczywistości miały istotny wpływ na podejmowane decyzje dotyczące wizji przyszłości Biblioteki i na sposoby jej realizacji. Decydowały o kierunkach i tempie rozwoju jednostki. Również o wyniku końcowym. Oczywiście nie wszystko zależało wyłącznie od nich. Te dość szczególne charakterystyki, nakreślone na podstawie wydobytych z dokumentów i przywołanych w pamięci sytuacji, faktów oraz dokonań Biblioteki, w większości prowokowanych i inspirowanych przez kierujących Biblioteką w czasie pełnienia przez nich zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji, być może przybliżą nieco minione lata. Pozwolą spojrzeć na tamten czas i ludzi z innej perspektywy, poznać i zrozumieć zachowania i motywy podejmowania przez zarządzających nie zawsze oczywistych, czy popularnych decyzji. Zwrócą uwagę zarówno na okoliczności towarzyszące ich pracy, problemy z jakimi się borykali, zawodowe niepowodzenia jak i sukcesy, które zasługiwały na uznanie, bo stanowiły krok w kierunku rozwoju Biblioteki. Przede wszystkim zaś powinny pozwolić uchronić od zapomnienia to, co warte zachowania w pamięci . Ludzi i ich czyny. Źródłami informacji, z których czerpano wiedzę, zwłaszcza o tych odległych czasach,były materiały i dokumenty powstałe w trakcie funkcjonowania Politechniki Łódzkiej i Biblioteki Głównej , w szczególności roczne sprawozdania z działalności jednostki, opracowywane przez jej twórców i organizatorów, sprawozdania z posiedzeń Komisji Bibliotecznej, dokumenty urzędowe, pisma otrzymywane i wychodzące z Biblioteki (przechowywane w Archiwum PŁ i Bibliotece) oraz pamięć ludzka. W krótkim opracowaniu nie sposób zawrzeć całej sześćdziesięcioletniej historii Biblioteki. Z tego oczywistego powodu przedstawione fakty z konieczności musiały być efektem wyboru. I jak każdy dokonywany wybór, mimo starań, może być w pewnym stopniu subiektywny. Pozostaje mieć nadzieję, że to ograniczenie nie wpłynęło na ocenę rzeczywistości . Nie zniekształciło jej.

Opis

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka - biografie, Politechnika Łódzka - historia - czasopisma, Biblioteka Politechniki Łódzkiej - 1945-2007 - historia, Biblioteka Politechniki Łódzkiej - organizacja, Biblioteka Politechniki Łódzkiej - organizatorzy, Lodz University of Technology - biographies, Lodz University of Technology - history - magazines, Lodz University of Technology Library - 1945-2007 - history, Lodz University of Technology Library - organization, Lodz University of Technology Library - organizers

Cytowanie

Garnysz Cz., Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej. Biblioteka Politechniki Łódzkiej 1945-2007. Organizacja i organizatorzy. W: Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej, Z. 7, Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna, Łódź 2008, ISSN 1731-6553.