Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Celem prezentowanych tu analiz jest wskazanie i omówienie występujących w przedsiębiorstwie problemów związanych z ogólnym funkcjonowaniem magazynu oraz kompletowaniem zamówień na jego terenie. Skoncentrowano się głównie na logistyce magazynowania produktów gotowych, która odgrywa istotną rolę w prowadzeniu firmy. Kluczowym problemem badawczym jest kwestia usprawnienia logistyki magazynowania poprzez wprowadzenie udoskonaleń oraz rozwiązań, które zaowocują bardziej efektywnym wykorzystaniem działań przedsiębiorstwa, co w konsekwencji zwiększy zyski firmy oraz podniesie poziom zadowolenia klientów.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie logistyczne, infrastruktura logistyczna, gospodarka magazynowa, logistics management, warehouse management

Cytowanie

Dybała A., Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podstawie przedsiębiorstwa XYZ. W: Technologie i nowe trendy w zarządzaniu a rozwój przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy ekonomii, informatyki i zarządzania, Fajczak-Kowalska A. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, s. 51-66, ISBN 978-83-66287-61-7, doi: 10.34658/9788366287617.5.

Kolekcje