Modyfikacja budowy morfologicznej liści klonu jawora i dławisza okrągłolistnego na skutek zanieczyszczenia światłem nocą

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Rośliny wykorzystują światło jako źródło energii do fotosyntezy. Jest ono także sygnałem regulującym wzrost i rozwój roślin. Ciemność umożliwia regulację rytmów biologicznych roślin. Przeprowadzono doświadczenie, w trakcie którego jednoroczne siewki roślin drzewiastych (klon jawor i dławisz okrągłolistny) uprawiano w doniczkach. Rośliny były umieszczone w naturalnych warunkach dnia i nocy (kontrola) oraz oświetlane w trakcie nocy lampą LED (zanieczyszczenie światłem), ponadto, jedną część roślin ustawiono w szklarni, natomiast drugą poza szklarnią. Niezależnie od warunków termicznych światło w nocy wpływało na istotne zmniejszenie długości blaszek liściowych. Podobnie szerokość blaszek była mniejsza pod wpływem nocnego oświetlania z wyjątkiem liści klonu rosnącego w szklarni. Nocne oświetlanie stymulowało zwiększenie grubości blaszek liściowych badanych roślin. Podsumowując, liście pod wpływem zanieczyszczenia światłem były mniejsze, ale grubsze, co przełoży się na dyfuzję gazów do ich wnętrza.
Plants use light as an energy source for photosynthesis. The light is also a signal that regulates the growth and development of plants. Darkness enables the regulation of the biological rhythms of plants. We carried out an experiment, during which one–year–old woody plants (sycamore maple and round–leaved choke) were grown in pots. The plants were placed in natural conditions of day and night (control) and illuminated during the night with an LED lamp (light pollution) in addition, one part of the plants was situated in the greenhouse and the other one – outside the greenhouse. Regardless of the thermal conditions, the light at night significantly reduced the length of the leaf blades. Similarly, the width of the leaf blades was smaller under the influence of night lighting, except for maple leaves growing in the greenhouse. Night illumination stimulated an increase in the thickness of the leaf blades of the studied plants. To sum up, the leaves under the influence of light pollution were smaller but thicker, which will affecting the gases’ diffusion into their interior.

Opis

Słowa kluczowe

fotoperiod, stres świetlny, drzewa miejskie, wielkość liścia, grubość liścia, photoperiod, light stress, urban trees, leaf area, leaf thickness

Cytowanie

Kołton A., Wojciechowska R., Czaja M., Modyfikacja budowy morfologicznej liści klonu jawora i dławisza okrągłolistnego na skutek zanieczyszczenia światłem nocą. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem,Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 19-33, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.2.

Kolekcje