Bipolar transport of charge carriers in thin films of 9,10-dimethylanthracene and 1-acenaphthenol.

Brak miniatury

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The current-voltage (I-U) characteristics we have been measured for thin films of 1-acenaphthenol and 9,10-dimethylanthracene prepared from their commercially available materials as products with purity ≥ 10-3mass %. Using the method of differential processing of the characteristics, charge transport mechanism in these films was assessed.
Stosując kryteria dyskryminujące zasięg występowania mechanizmów przewodzenia można postawić hipotezę, że prądy płynące przez warstwy 9,10 dimetyloantracenu są bipolarne, zaś w przypadku 1-acenaftolu prądy mogą być monopolarne lub bipolarne. Wysokie wartości ruchliwości dla obu materiałów wskazują na ich duży potencjał do potrzeb elektroniki organicznej. Bipolarność prądów płynących przez 9,10 dimetyloantracen w połączeniu ze stabilnością chemiczną i mechaniczną uzyskiwanych z niego warstw pozwala traktować ten materiał jako wysoce przydatny dla potrzeb optoelektroniki.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2014 Vol.35 s.33-39, streszcz.