The effect of the molecular weight on the electrooptic Kerr phenomenon of metyl silicon oil.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The Kerr constant and quadratic electrooptic coefficient in methyl silicon oils were measured. The dependence of their magnitude on molecular mass was determined. On the base of obtained results one cannot define the character of the dependence between determined quantities and molecular mass of examined oils.
Zbadano zależność stałej Kerra i współczynnika kwadratowego efektu elektrooptycznego od masy cząsteczkowej dla wybranych olejów metylosilikonowych. Na podstawie otrzymanych wyników nie można określić charakteru zależności pomiędzy badanymi wielkościami a masą cząsteczkową.

Opis

Słowa kluczowe

Efekt Kerra, kwadratowy efekt elektrooptyczny, polimery krzemoorganiczne, olej metylosilikonowy, Kerr effect, quadratic electrooptic effect, organosilicon polymers, methyl silicon oils

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2014 Vol.35 s.41-49, streszcz.