Evaluation of yeast cell vitality using different fluorescent dyes

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Vitality of different industrial yeast strains was investigated using four standard fluorescent dyes by studying changes in microscopic evaluation of yeast nuclei and cell membranes. Fluorescent dyes were: acridine orange, DAPI, trypan blue and primuline. Comparison of the results obtained by fluorescent techniques with these dyes showed good correlation of yeast cell vitality measurements. Simultaneous staining with fluorochromes provides a powerful way to demonstrate culture heterogenity and changes within yeast cells during long cultivation.
Badano żywotność komórek drożdży w oparciu o barwniki fluorescencyjne wykrywające zmiany mikroskopowe jądra i membran komórkowych. Zastosowano: oranż akrydyny, DAPI, błękit trypanowy i prymulinę. Analiza porównawcza wyników uzyskanych z zastosowaniem różnych fluorochromów wykazała wysoki stopień ich korelacji. Barwienie fluorescencyjne stanowi przydatne narzędzie dla oznaczenia zarówno żywotności komórek drożdży, jak i zróżnicowania populacji w czasie procesu fermentacyjnego.

Opis

Słowa kluczowe

drożdże, barwniki fluorescencyjne, barwienie fluorescencyjne, fluorochromy

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2009 z.73 s.5-14 streszcz.