Technologia wytwarzania tektury falistej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Książka obejmuje podstawowe wiadomości z technologii wytwarzania tektury falistej, materiału opakowaniowego o coraz większym znaczeniu gospodarczym. Zużycie tektury falistej w Polsce dynamicznie wzrasta, rośnie liczba zakładów produkujących i przetwarzających tektury faliste, a więc i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. W rozmowach z pracownikami zakładów przemysłowych, tak w terenie, jak też na kursach i szkoleniach w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, autorzy często spotykali się z postulatami opracowania podręcznika opisującego proces wytwarzania tektury falistej, metody jej badania, właściwości klejów do sklejania warstw tektury falistej, ich przygotowywanie, mechanizm procesu sklejania i metody badania klejów. Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla studentów specjalności papierniczych Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak też pracowników zakładów wytwarzających i przetwarzających tekturę falistą bądź wytwory papiernicze przeznaczone do jej produkcji. Zgodnie z postulatami wytwórców i przetwórców tektury falistej i chcąc poszerzyć krąg czytelników, w podręczniku przedstawiono także podstawowe wiadomości z technologii wytwarzania papieru. ·znajomość tych zagadnień - choćby na podstawowym poziomie - wydaje się bardzo pomocna dla zrozumienia mechanizmów rządzących procesem wytwarzania tektury falistej, jej właściwościami, przerabialnością i zachowaniem się podczas użytkowania. Wiadomości te obejmują charakterystykę właściwości fizycznych i fizyko-chemicznych półproduktów włóknistych do wyrobu papierów na warstwy płaskie (linerów) i warstwy pofalowane (Outingów) tektury falistej, główne etapy ich wytwarzania oraz podstawowe właściwości tych komponentów włóknistych istotne dla dobrej jakości tektury falistej. Zwięźle omówiono także wpływ właściwości linerów i flutingów na technologię wytwarzania tektury falistej. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejszy podręcznik pozwoli czytelnikom na lepsze poznanie i zrozumienie procesu wyrobu tektury falistej. Jednocześnie zdając sobie sprawę z różnorodności tematyki prezentowanego obszaru technologii wytwarzania jednego z najbardziej popularnych materiałów opakowaniowych, będą wdzięczni Szanownym Czytelnikom za wszelkie uwagi dotyczące doboru przedstawionych wiadomości oraz sposobu i zakresu ich opracowania.

Opis

Dla studentów specjalności papierniczych Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak też pracowników wytwarzających i przetwarzających tekturę falistą bądź wytwory papiernicze przeznaczone do jej produkcji.

Słowa kluczowe

karton falisty - produkcja i handel, tektura falista, wytwarzanie tektury falistej, corrugated cardboard - production and trade, corrugated cardboard, manufacture of corrugated board

Cytowanie

Drzewińska E., Stanisławska A., Czechowski J., Technologia wytwarzania tektury falistej., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, ISBN 83-7283-141-6.