Rozwój sieci obserwacyjnej ALPS

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Przedstawiamy rozwój, działanie i cele projektu ALPS. Projekt skupiony jest na monitorowaniu poziomu zanieczyszczenia światłem na terenie Polski, a w szczególności w obserwatoriach astronomicznych. W tym celu gromadzone są dane numeryczne w postaci jasności powierzchniowej nieba mierzonej w okolicach zenitu oraz wykonywane są obrazy całego nieba. Dzięki tak prowadzonym pomiarom możliwa jest ilościowa ocena stopnia degradacji nocnego nieba przez światło antropogeniczne. Powoduje ono wzrost jasności nieba, a przez to spadek jakości obserwacji, czyli badań naukowych w dziedzinie astronomii. Kontrola i ograniczanie zanieczyszczenia światłem jest więc koniecznością z punktu widzenia astronomii. Sieć stacji obserwacyjnych ALPS jest elementem, który może wesprzeć te działania.
We present the development, operation and goals of the ALPS project. The project focuses on monitoring the level of light pollution in Poland, in particular in astronomical observatories. For this purpose, numerical data are collected in the form of the surface brightness of the sky, measured near the zenith, and images of the entire sky are also made. Thanks to such measurements, it is possible to quantify the degree of degradation of the night sky by anthropogenic light. This light causes an increase in the brightness of the sky, and thus a decrease in the quality of observations, i.e. scientific research in the field of astronomy. Controlling and reducing light pollution is therefore a must from an astronomy point of view. The ALPS network of observation stations is an element that can support these efforts.

Opis

Słowa kluczowe

zanieczyszczenie światłem, jasność nieba, obserwacje astronomiczne, light pollution, sky brightness, astronomical observations

Cytowanie

Mikołajczyk P.J., Kołomański S., Kotysz K., Markiewicz A., Łojko P., Wiernasz A., Rozwój sieci obserwacyjnej ALPS. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 221-234, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.11.

Kolekcje