Nagrodzeni za międzynarodową współpracę

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2020 towarzyszyła gala, na której wręczono Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Stars. W gronie laureatów znalazła się dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, otrzymując tytuł Management Star. Nagrodzono także laureatów konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Opis

Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 151, marzec 2020

Słowa kluczowe

internacjonalizacja, proces umiędzynarodowienia, internationalization, internationalization process

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 151, str. 10-11 (2020)