On the contribution of the quadratic electrooptic effect to the nonlinear response proportional to the fourth power of modulating field

Brak miniatury

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

It is shown that the fourth-order electrooptic effect cannot be measured without a background of the contribution that is proportional to the square of the quadratic electrooptic coefficient. The contribution manifests on the fourth power of the modulating field and may be calculated. Thus, if the contribution is found to be comparable with the measured fourth-order electrooptic response, this apparent fourth-order effect should be taken into account in the interpretation ofthe results of the measurement.
Pokazano, że prawdziwemu efektowi elektrooptycznemu czwartego rzędu zawsze towarzyszy efekt pozorny, mający swoje źródło w efekcie kwadratowym. Dotychczas zaniedbywany wkład pozornego efektu można obliczyć i jeśli jest on porównywalny z mierzoną odpowiedzią przypisywaną efektowi elektrooptycznemu czwartego rzędu, należy go uwzględnić przy interpretacji wyników pomiarów.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2007 Vol.28 s.9-12 streszcz.