Dielectric properties of antiferroelectric liquid crystal 4F5Bi(2F)

Brak miniatury

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Recently synthesized an antiferroelectric liquid crystal compound has been studied by means of dielectric spectroscopy. The dielectric measurements were curried out in a cell with gold electrodes at planar orientation. The characteristics of dielectric relaxation modes in all phases existing in the investigated compound are presented.
W pracy przedstawiono dielektryczne charakterystyki ostatnio zsyntetyzowanego antyferroelektrycznego ciekłego kryształu o szerokim zakresie fazy antyferroelektrycznej. Badania dielektryczne przeprowadzono w komórce o złotych elektrodach i uporządkowaniu planarnym. Przedstawiono temperaturowe zależności inkrementu dielektrycznego i częstości relaksacji występujących procesów relaksacyjnych. W fazie ferroelektrycznej zarejestrowano silny mód Goldstone'a. W fazie antyferroefektrycznej zarejestrowano dwa procesy relaksacyjne i przedstawiono ich interpretacje w oparciu o dodatkowe pomiary skoku spirali badanego związku.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2011 Vol.32 s.75-86 streszcz.