Dziesięć lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

W ostatnich kilkunastu latach kwestia rewitalizacji stała się priorytetowa dla wielu polskich miast, w jednych wiążąc się z poważnymi działaniami i sukcesami, w innych z wieloletnią dyskusją. Do tej drugiej grupy należy Kalisz. Celem badań było dokonanie syntezy dotychczasowego dorobku związanego z rewitalizacją śródmieścia Kalisza, szczególnie dotyczącego problemu przebudowy Głównego Rynku.
A question of revitalization has become a priority for many among the polish cities for the last several years. In some of them it has been related to serious actions and successes. In others it had been related to long-time discussion. Kalisz belongs to the second group. The aim of the research is to bring together the previous achievements of revitalization of the inner city of Kalisz, especially connected to the renovation of Main Square.

Opis

Słowa kluczowe

Kalisz (city), revitalization of the inner city, Polish cities, Kalisz (miasto), rewitalizacją śródmieścia, polskie miasta

Cytowanie

Rabiega M., Dziesięć lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza. W: Łódź U Like 2018. 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury. Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć., Błaszczyk K. (red.), Witkowski W. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 131-138, ISBN 978-83-66287-41-9, doi: 10.34658/9788366287419.14.

Kolekcje