Physiology and metabolism of Crabtree-negative yeast Debaryomyces occidentalis

Brak miniatury

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

This paper is focused on the physiology and metabolism of non-conventional yeasts, especially these belonging to Debaryomyces (syn. Schwanniomyces) occidentialis. In these Crabtree-negative yeast strains, oxygen limitation induces alcoholic fermentation as well as activity of the key fermentative enzymes, pyruvate decarboxylase (PDC) and alcohol dehydrogenase (ADH).
W oparciu o dane literatury przedstawiono fizjologię i metabolizm niekonwencjonalnych drożdży należących do Debaryomyces occidentalis. U tych drożdży tlen indukuje proces fermentacji i aktywność kluczowych enzymów: dekarboksylazy pirogronianowej (PDC) i dehydrogenazy alkoholowej (ADH).

Opis

Słowa kluczowe

metabolizm drożdży, procesy biotechnologiczne, napoje alkoholowe, proces fermentacji, Debaryomyces occidentalis

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2008 nr 72 s.35-44 streszcz.