Wybrane zagadnienia z metrologii użytkowej odzieży funkcjonalnej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Rozwój technologii nowych materiałów, sposobu ich przetwarzania i wykorzystywania, a także coraz lepsze poznanie mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka sprzyjają rozwojowi odzieży specjalnego przeznaczenia. Odzież już nie stanowi wyłącznie bariery przed zimnem, ale również ma za zadanie stanowić barierę przed czynnikami szkodliwymi, skrajnymi warunkami termicznymi, a także wspomagać funkcjonowanie organizmu jej użytkownika w warunkach ekstremalnych. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na zachowanie optymalnych warunków, w jakich powinien żyć i pracować człowiek, ponieważ zostało potwierdzone, że manualne i intelektualne zdolności człowieka osiągają swoje optimum w warunkach komfortu cieplnego. W tym kontekście problem odzieży ochronnej zapewniającej optymalny komfort cieplny użytkownika nabiera szczególnego znaczenia.

Opis

Politechnika Łódzka. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej.
Lodz University of Technology. Faculty of Material Technologies and Textile Design. Department of Material and Commodity Sciences and Textile Metrology.

Słowa kluczowe

odzież ochronna, metrologia użytkowa, bilans cieplny, protective clothing, utility metrology, heat balance

Cytowanie

Krucińska I., Korycki R., Skrzetuska E., Kowalski K., Puszkarz A., Wybrane zagadnienia z metrologii użytkowej odzieży funkcjonalnej., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 978-83-7283-808-7.