Show simple item record

dc.contributor.authorBuczkowska, Mariola
dc.contributor.authorWasilewski, Grzegorz
dc.date.accessioned2015-06-03T11:19:24Z
dc.date.available2015-06-03T11:19:24Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2008 Vol.29 s.25-34 streszcz.
dc.identifier.issn1505-1013
dc.identifier.otherP-2376
dc.identifier.other0000019905
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1030.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/537
dc.description.abstractDeformations of planar nematic layers of conducting nematic liquid crystal possessing flexoelectric properties and subjected to external d.c. voltage were studied numerically. Various kinds of electrodes, from strongly blocking to well conducting, were assumed. The calculations were performed for nematic material characterized by positive dielectric anisotropy and by positive sum of flexoelectric coefficients. The threshold voltages for deformations were computed for various ion concentrations and for several rates of electrode processes. The enhancement as well as reduction of the threshold were observed. Well defined dependence of layer behaviour on the kind of electrodes and on the ion concentration was found. These effects are due to interactions between flexoelectric polarization and strong electric field of high gradient.en_EN
dc.description.abstractPrzedstawiono wyniki symulacji numerycznych dotyczących zachowania planarnej warstwy przewodzącego nematyka posiadającego właściwości fleksoelektryczne i poddanego działaniu zewnętrznego stałego napięcia. Badana warstwa była scharakteryzowana poprzez dodatnią sumę współczynników fleksoelektrycznych oraz dodatnią wartość anizotropii dielektrycznej. Uwzględniono przepływ prądu przez warstwę w przypadkach elektrod słabo i silnie blokujących oraz dobrze i słabo przewodzących. Napięcia progowe na powstanie deformacji są zaprezentowane dla kilku szybkości procesów przyelektrodowych. Obserwowano zarówno podwyższenie jak i obniżenie wartości progu. Określono zależność zachowania warstwy od rodzaju elektrod i koncentracji jonów. Za przyczynę zaobserwowanych zjawisk można uznać oddziaływanie polaryzacji fleksoelektrycznej z polem elektrycznym o dużym natężeniu i gradiencie.pl_PL
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesSci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2008 Vol.29en_EN
dc.titleNumerical investigation of deformations of planar flexoelectric nematic layers containing ions
dc.title.alternativeNumeryczne badanie odkształceń planarnych warstw fleksoelektrycznych nematyków zawierających jony
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record