Show simple item record

dc.contributor.authorWojciechowski, Marek
dc.date.accessioned2015-06-03T11:19:24Z
dc.date.available2015-06-03T11:19:24Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationSci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2007 Vol.28 s.103-111 streszcz.
dc.identifier.issn1505-1013
dc.identifier.otherP-2376
dc.identifier.other0000016659
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1010.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/534
dc.description.abstractMixture of liquid crystals, with induced antiferroelectric phase has been studied by means of dielectric spectroscopy. The dielectric measurements were carried out in a cell with gold electrodes at planar orientation. The characteristic of dielectric relaxation modes in all phases existing in the mixture are presented. The results are compared with the results obtained for the same mixture in the cell with ITO electrodes.en_EN
dc.description.abstractSpektroskopia dielektryczna została użyta do badań ciekłokrystalicznej mieszaniny z indukowaną fazą antyferroelektryczną (związki ciekłokrystaliczne, z których sporządzono mieszaninę nie posiadają samodzielnie fazy antyferroelektrycznej). W pracy przedstawiono dielektryczne charakterystyki poszczególnych faz oraz interpretację zarejestrowanych procesów relaksacyjnych otrzymanych w komórce o złotych elektrodach. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi wcześniej w komórce z elektrodami ITO. Zdecydowane różnice w widmie dielektrycznym zaobserwowano w subfazie SmC*xco oznacza, że interpretacja tej subfazy jest jeszcze sprawą otwartą.pl_PL
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherPolitechnika Łódzka
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesSci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2007 Vol.28en_EN
dc.titleDielectric relaxation modes in antiferroelectric liquid crystal mixture
dc.title.alternativeProcesy relaksacji dielektrycznych w antyferroelektrycznej mieszaninie ciekłokrystalicznej
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record