Recent Submissions

 • Nowej generacji wielofunkcyjne włókna alginianowe do zastosowań medycznych 

  Wołowska-Czapnik, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
  The aim of the present study was to develop spinning conditions of various multifunctional alginate fibres designed for miscellaneous medical application. Based on the tests of the basie spinning parameters ( as-spun dra ...
 • Projektowanie optymalnych struktur kompozytów włóknistych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych i hybrydowych 

  Wiśniewski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
  The dissertation is devoted to the problem of optimal design of twodimensional structures made of fibre-reinforced composite materials subjected to service loading. The problem of optima! design of fibre shape or ...
 • Badania i analiza przepuszczalności udarowej tkanin 

  Tokarska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
  W pracy analizowano cechę płaskich wyrobów włókienniczych - tkanin, jaką jest ich przepuszczalność udarowa powietrza. Badania tej cechy dokonano na specjalnie wykonanym stanowisku pomiarowym. Za pomocą przemieszczającego ...
 • Modelowanie charakterystycznych stanów gazowej filtracji pyłu we włókninach 

  Strzembosz, Wiktor (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
  Opracowano nową metodę badawczą czystych i zapylonych materiałów włókienniczych, którą zastosowano dla włóknin igłowanych. Podstawą metody jest badanie wartości oporów aerodynamicznych materiału, wzdłuż osi z prostopadłej ...
 • Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do oceny jednorodności struktury wybranych tkanin 

  Owczarek, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
  W pracy podjęto próbę określenia nowych parametrów opisu i metodyki oceny jednorodności struktury tkaniny. Jednorodność zdefiniowano jako powtarzalność najmniejszego wycinka ( raportu splotu) oraz powtarzalność zbioru ...
 • Identyfikacja warunków procesu dziania podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki 

  Kłonowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
  Identyfication of knitting process conditions has been performed on the base of knitting process computer model, during controlled robbing back of thread in the knitting zone on weft-knitting machines. The research was ...
 • Wpływ rodzaju kreowanego produktu i pozycji rynkowej polskich przedsiębiorstw odzieżowych na proces podejmowania decyzji strategicznych 

  Grandys, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
  Przełom XX i XXI wieku to okres zmian w krajowej gospodarce. Najważniejsze to: transformacja ustrojowa w 1989 r., przystąpienie Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE) w 1998 r. oraz do UE w 2004 r. Nie wszystkie ...
 • Tekstylia o działaniu profilaktycznym w odniesieniu do uszkodzeń skór 

  Irzmańska, Emilia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  The dissertation presents research on application of designed and produced fabrics characterised by a specific distribution of hydrophobic and hydrophilic fibres in their structure and by their varied contact with the ...
 • Electrical and thermal properties of anthrone 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Quantum-chemical density functional theorem (DFT) calculations indicate that the value of the reorganization energy indicates the possibility of efficient hole capture by the anthrone molecule during transport process ...
 • Materiał konserwatorski z udziałem modyfikowanych biochemicznie włókien jedwabiu do konserwacji tkanin zabytkowych 

  Potocka, Anna D.; Marcinkowska, Marzanna; Machnowski, Waldemar; Wrzosek, Henryk (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Przedstawiono możliwość wytworzenia papieru z udziałem włókien jedwabiu naturalnego. Papier o gramaturze ok. 25 g/m2, zawierający w swym składzie ponad 60% włókien jedwabiu, jest cennym materiałem do konserwacji zabytkowych ...
 • Modyfikacja budowy i właściwości włókien i tekstyliów w wyniku obróbki biochemicznej 

  Machnowski, Waldemar; Lipp-Symonowicz, Barbara; Wrzosek, Henryk; Kowalska, Stanisława (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Stosowanie metod biochemicznych w przemyśle włókienniczym cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. Jest to spowodowane m.in. przez fakt, że stwarzają one możliwość ograniczenia uciążliwości dla środowiska ze strony ...
 • Projekt, produkt, promocja 

  Smereka, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2021)
  Politechnika Łódzka wspólnie z partnerami z Turcji i Portugalii rozpoczyna realizację projektu, w którym opracowana zostanie nowa metoda kształcenia dla studentów kierunków artystycznych i projektowych. Na ten cel ...
 • Nonlinear normal modes of three degree of freedom mechanical oscillator 

  Perlikowski, Marian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
  In this paper we show the method of calculation of nonlinear normal modes and its application to mechanical coupled systems. We present bifurcation diagram of nonlinear normal modes in three degree of freedom system. We ...
 • Włókiennictwo 2020+ 

  Malinowska-Olszowy, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Od ponad 2 lat Politechnika Łódzka wraz partnerami realizuje projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+. Jego głównym celem jest zwiększenie stopnia konkurencyjności oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie wł ...
 • Udział Politechniki Łódzkiej w programie IAEA 

  Krucińska, Izabella; Ulański, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Po wybuchu pandemii COVID-19 problemem w skali międzynarodowej stały się braki w zaopatrzeniu personelu medycznego, a także ogółu społeczeństwa, w sprzęt ochronny, między innymi maski ochronne. Powstało pytanie, czy ...
 • Innovations in textile materials & protecting clothing 

  Bartkowiak, Grażyna; Frydrych, Iwona; Pawłowa, Maria; Gniotek, Krzysztof; Bakar, Mohamed (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  [...] The results of research concerning new types of protective clothing, modeling its characteristics and the phenomena associated with its use, as well as the methodology of testing its protective properties are presented ...
 • Innovations in clothing technology & measurement techniques 

  Bartkowiak, Grażyna; Frydrych, Iwona; Pawłowa, Maria; Gniotek, Krzysztof; Bakar, Mohamed (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  [...]It is worth to point out that the monograph "Innovations in Clothing Technology and Measurement Techniques" covers almost all the stages of clothing and footwear production starting from the scanning the human body, ...
 • Optymalizacja warunków sprężonego przewodzenia ciepła i masy w wyrobach włókienniczych 

  Korycki, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  The coupled heat and mass transport is very common physical phenomenon within the diff erent textile structures. Thus, the heat and mass are transferred from the heat and mass sources through the multilayer composite ...
 • Modyfikacja powierzchni włókien poliestrowych i uwarunkowanie jej efektów parametrami budowy wyjściowej włókna 

  Kardas, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  The subject of a doctoral dissertation was evaluation of quantitative effects of enzymatic treatment and a wide chemical surface modification of polyester fibres varying in physical initial micro-structure ...
 • Wystawa studentów wzornictwa 

  Zimna, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  W galerii JUTRO na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbył się wernisaż wystawy 3D_użytkowe i artystyczne formy przestrzenne – prace studentów wzornictwa.

View more