Show simple item record

dc.contributor.authorTabaka, Przemysław
dc.contributor.authorRzezicka, Karolina
dc.date.accessioned2022-12-15T10:24:54Z
dc.date.available2022-12-15T10:24:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationTabaka P., Rzezicka K., Studium przypadku wpływu oświetlenia parku na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu symulacji komputerowej. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 115-137, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.7.
dc.identifier.isbn978–83–66741–46–1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/4582
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/9788366741461.7
dc.description.abstractW pracy zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych ilustrujących wpływ oświetlenia parkowego na emisję strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń. Korzystając z programu komputerowego DIALux 4.13. opracowano trójwymiarowy model parku w Białkowie. Poza rozmieszczeniem alejek parkowych wraz z latarniami dodatkowo w rozważaniach uwzględniono także scenariusze, w ramach których przeanalizowano wpływ budynków oraz roślinności na wartość strumienia świetlnego wysyłanego w kierunku nieboskłonu. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można zauważyć znaczące zmiany natężenia oświetlenia na siatce obliczeniowej w zależności od zamodelowania infrastruktury parku. Obliczenia przeprowadzono równolegle na dwóch komputerach o różniących się mocach obliczeniowych. Uzyskane wyniki obliczeń wskazują, że poza mocą obliczeniową komputera, na czas trwania obliczeń istotny wpływ ma również uwzględnienie w modelu parku roślinności.pl_PL
dc.description.abstractThe study presents the results of simulation calculations illustrating the impact of park lighting on the emission of the luminous flux into the upper half-space. Using the computer program DIALux 4.13. a three-dimensional model of the park in Białków was developed. In addition to the distribution of park alleys with lanterns, the considerations also include scenarios in which the impact of buildings and vegetation on the value of the luminous flux sent towards the sky. Based on the calculations, there are significant changes in the lighting intensity on the computing grid depending on the modeling of the park’s infrastructure. The calculations were carried out in parallel on two computers with different computing powers. The obtained results of the calculations show that, apart from the computing power of the computer, the duration of the calculations is also significantly influenced by the inclusion of the vegetation park in the model.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofTabaka P. (red.), Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem., Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.subjectprojektowanie oświetleniapl_PL
dc.subjectoprawa oświetleniowapl_PL
dc.subjectzanieczyszczenie światłempl_PL
dc.subjectparkpl_PL
dc.subjectobserwatorium astronomicznepl_PL
dc.subjectlighting designen_EN
dc.subjectlight fixtureen_EN
dc.subjectlight pollutionen_EN
dc.subjectparken_EN
dc.subjectastronomical observatoryen_EN
dc.titleStudium przypadku wpływu oświetlenia parku na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu symulacji komputerowejpl_PL
dc.title.alternativeA case study of the effect of park lighting on light pollution using computer simulationpl_PL
dc.typerozdział - monografiapl_PL
dc.typechapter - monographen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.page.numbers. 115-137
dc.identifier.doi10.34658/9788366741461.7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record