Recent Submissions

 • Zastosowanie poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) do otrzymywania włóknin 

  Zielińska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  W pracy wykonano syntezy poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) – PDAMA przy użyciu dwóch metod polimeryzacji: roztwo-rowej oraz blokowej. Otrzymano polimery o liczbowo średniej masie cząsteczkowej odpowiednio: ...
 • Warstwowy wielofunkcyjny kompozyt tekstylny w hydroizolacji konstrukcji betonowych 

  Szafran, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Tematem rozprawy doktorskiej jest Warstwowy wielofunkcyjny kompozyt tekstylny w hydroizolacji konstrukcji betonowych, który stanowi naukowe podejście do nowego rodzaju przeciwwodnego zabezpieczenia, szczególnie poziomych ...
 • Modelowanie wielowarstwowych osłon balistycznych minimalizujących skutki udaru 

  Pinkos, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej była analiza efektywności balistycznej wielowarstwowych tekstylnych osłon złożonych z tkanin dwuosiowych i trójosiowych oraz ocena skutków udaru balistycznego po niepenetrującym ...