Recent Submissions

  • Modelowanie przepływu ciepła i masy przez wyroby wielowarstwowe z membranami półprzepuszczalnymi 

    Sybilska, Wioletta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
    W pracy scharakteryzowano materiały odzieżowe, powleczone membranami pótprzepuszczalnymi pod kątem ochrony organizmu przed utratą ciepła oraz odprowadzania potu. Wyznaczono wartości oporów cieplnego i pary wodnej, co pozwala ...
  • Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym 

    Kabziński, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
    Referat stanowi streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym. W rozprawie postawiono tezę, iż rotacyjne formowanie struktur tkanych znacząco zmienia warunki tkania, w tym ...