Collections in this community

Recent Submissions

  • Standardy działania uczelni w zakresie ochrony wiedzy i bezpieczeństwa informacji 

    Szefliński, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
    Problem ochrony, czy szerzej zarządzania wiedzą jako wartością dostrzega coraz więcej uczelni, choć jest to proces powolny. Niemałą wagę do tego zagad­nienia przywiązuje od dawna literatura przedmiotu, zwracając przy tym ...