Show simple item record

dc.contributor.authorPoborska, Julita
dc.contributor.authorDąbrówka, Dominika
dc.contributor.authorChwirot, Maksymilian
dc.contributor.authorLedzion, Rafał
dc.contributor.authorIzdebski, Marek
dc.contributor.authorKucharczyk, Włodzimierz
dc.date.accessioned2020-02-25T08:02:57Z
dc.date.available2020-02-25T08:02:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPoborska J., Dąbrówka D., Chwirot M., Ledzion R., Izdebski M., Kucharczyk W., Frequency dependence of the Kerr constant in nynas nytro 3000 oil determined by the polarimetric method. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1224, Vol. 39, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, s. 37-44, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2018.39.37-44.
dc.identifier.issn1505-1013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2749
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/physics.2018.39.37-44
dc.description.abstractFrequency dependence of the Kerr constant in nynas nytro 3000 oil determined by the polarimetric method A frequency dependence of the Kerr constant K in transformer oil Nynas Nytro 3000 within a frequency range 117-5017 Hz is determined. An averaged value (2.30 ± 0.03)·10ˉ¹⁵ m/V² for K is obtained. The constant is found to be weakly frequency dependent and approaches its maximum 2.37·10ˉ¹⁵ m/V² at about 3000 Hz. The Kerr constant is of comparable value to that observed in other mineral oils employed previously in measurements of the quadratic electro-optic effect and the electrostriction in crystals.en_EN
dc.description.abstractCzęstotliwościowa zależność stałej Kerra w oleju nynas nytro 3000 określona metodą polarymetryczną W zakresie częstotliwości 117 Hz – 5017 Hz przeprowadzono pomiary stałej Kerra K oleju transformatorowego Nynas Nytro 3000. Otrzymana średnia wartość stałej wynosi (2.30 ± 0.03)·10ˉ¹⁵ m/V² w okolicach 3000 Hz osiąga ona maksymalną wartość 2.37·10ˉ¹⁵ m/V² Wyniki pokazują, że wielkość stałej Kerra w badanym oleju jest zbliżona do wartości obserwowanych w poprzednio badanych olejach więc może on być wykorzystany jako ciecz immersyjna w pomiarach współczynników kwadratowego efektu elektrooptycznego oraz elektrostrykcji w kryształach.pl_PL
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofScientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1224, Vol. 39, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2018.39.
dc.relation.ispartofseriesScientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1224, Vol. 39
dc.subjectKerr constanten_EN
dc.subjectNynas Nytro 3000en_EN
dc.subjectelectric field frequencyen_EN
dc.subjectstała Kerrapl_PL
dc.subjectNynas Nytro 3000pl_PL
dc.subjectczęstotliwość pola elektrycznegopl_PL
dc.titleFrequency dependence of the Kerr constant in nynas nytro 3000 oil determined by the polarimetric methoden_EN
dc.title.alternativeCzęstotliwościowa zależność stałej Kerra w oleju nynas nytro 3000 określona metodą polarymetrycznąpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/physics.2018.39.37-44
dc.identifier.doiDOI: 10.34658/physics.2018.39.37-44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record