Czasopismo powstaje w ścisłej współpracy z Radą Studentów z Niepełnosprawnościami PŁ, a jego głównym celem jest przybliżenie młodym osobom z niepełnosprawnościami oferty edukacyjnej uczelni, a także zachęcenie do studiowania i podejmowania innych aktywności włączających w życie społeczne – naukowych, kulturalnych, sportowych itp. (dostęp na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ).

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

View more