Show simple item record

dc.contributor.authorGrandys, Ewa
dc.date.accessioned2018-10-10T08:22:58Z
dc.date.available2018-10-10T08:22:58Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationGrandys E., Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych na rynku europejskim., Wydawca: ,,Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2006, ISBN 978-83-7164-495-5.
dc.identifier.isbn978-83-7164-495-5
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1988
dc.description.abstract[...] Praca składa się z czterech rozdziałów, w których przedstawiono: • W rozdziale 1 dokonano przeglądu zapoznanych strategii marketingowych oraz ich zakresów podmiotowych. Analizę wykonano w sposób selektywny, z uwzględnieniem możliwości prezentowanych strategii do wykorzystania w przedsiębiorstwach odzieżowych. Elementy teoretyczne zostały skonfrontowane z praktyką gospodarczą polskich przedsiębiorstw odzieżowych. • Analiza w poprzednim rozdziale byłaby niecelowa, gdyby w rozdziale 2 nie ukazano procesu tworzenia się europejskiego rynku tekstylnego, jego uwarunkowań wynikających z porozumień Światowej Organizacji Handlu oraz produktywności i kosztów osobowych rynku odzieżowego poszczególnych krajów Unii Europejskiej. • W rozdziale 3 przedstawiono zakres stosowania wyspecjalizowanych metod analizy rynku i ich wykorzystania do podejmowania decyzji strategicznych. Po czym poprzez konfrontację teoretycznych elementów strategicznych skorelowanych z macierzą BCG (Boston Consulting Group), z rzeczywistymi decyzjami badanych zakładów konfekcjonujących ubiory ukazano rozbieżności, które mogą stanowić źródło niepowodzeń na JRE. Wykazano również, że polski przemysł odzieżowy nie jest homogeniczny. Wewnętrzne zróżnicowanie związane jest z rodzajem kreowanego produktu ( wyroby własne, usługa konfekcjonowania odzieży, łączenie obu form działania). Identyfikacja modelu organizacyjnego i związanych z nim metod pracy, skorelowanych z oferowanym produktem jest tematem drugiej części omawianego rozdziału. • W rozdziale 4 wykazano, że określenie i wdrożenie optymalnej strategii marketingowej w firmie odzieżowej przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania przewagi konkurencyjnej na europejskim rynku odzieży. W tym celu poddano analizie wpływ stosowanych strategii w badanych firmach, na wyniki ich pracy. Konsekwencją tej analizy był podział badanych przedsiębiorstw na takie, w których rozpoczął się proces marginalizacji oraz na przygotowane do konkurowania na JRE. W rozdziale tym odrębnej analizie poddano działalność eksportową, zarówno wyrobów własnych jak i usług konfekcjonowania odzieży oraz zaprezentowano przykłady innych form ekspansji polskich przedsiębiorstw odzieżowych na rynki zagraniczne. Pozwoliło to na ukazanie korelacji pomiędzy rozwojem eksportu a uzyskaniem przewagi konkurencyjnej na rynku odzieży. Narzędziem wykorzystanym w tej części pracy była analiza SWOT. Z całą pewnością przedstawiony zakres pracy nie wyczerpuje w pełni obszernego spektrum zagadnień jakimi są strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych na rynku Unii Europejskiej. Może to być przyczynkiem do dalszej kontynuacji badań w tym obszarze. Prezentowana praca powinna jednak umożliwić lepsze poznanie problematyki związanej z funkcjonowaniem tych przedsiębiorstw na europejskim rynku. Obiegowa wiedza z tego zakresu jest powierzchowna i zdezaktualizowana. [...]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawca: ,,Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowepl_PL
dc.subjectprzemysł odzieżowy - marketing - Polskapl_PL
dc.subjectprzemysł odzieżowy - marketing - Kraje Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectstrategie marketingowepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa odzieżowepl_PL
dc.subjectrynek odzieżowypl_PL
dc.subjectclothing industry - marketing - Polanden_EN
dc.subjectclothing industry - marketing - European Union countriesen_EN
dc.subjectmarketing strategiesen_EN
dc.subjectclothing enterprisesen_EN
dc.subjectclothing marketen_EN
dc.titleStrategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych na rynku europejskimpl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.contributor.reviewerNowak, Alojzy Z.pl_PL
dc.contributor.reviewerWięźlak, Włodzimierzpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record