Show simple item record

dc.contributor.authorSiczek, Krzysztof
dc.contributor.otherFichna, Jakub
dc.date.accessioned2018-02-08T07:47:52Z
dc.date.available2018-02-08T07:47:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1765
dc.description.abstractW pracy omówiono nieswoiste choroby zapalne jelit, w tym chorobę Leśniowskiego- Crohna (ChLC) i wrzodziejące zapalenie okrężnicy (WZJG). Podano ich epidemiologię, patogenezę, objawy kliniczne i metody leczenia. Przedstawiono zastosowanie srebra w badaniach podstawowych i klinicznych, jego właściwości biologiczne, rolę w stanach zapalnych, preparaty i perspektywy przyszłych zastosowań. Celem pracy było opracowanie nowych terapii przeciw NChZJ opartych na preparatach zawierających srebro. Do badań wykorzystano autorskiego pomysłu kulki szklane z warstwą srebra, wytworzone w Politechnice Łódzkiej oraz związki koloidalne autorstwa Marcina Banacha, wytworzone w Politechnice Krakowskiej. Wykonano badania in vivo, w dwóch mysich modelach NChZJ. Model ChLC wywołano przez doodbytnicze podanie TNBS. Model WZJG wywołano podaniem w wodzie pitnej soli DSS. Wykonano badania in vitro, w tym ocenę makroskopową, badania histopatologiczne i biochemiczne w tkankach pobranych od zwierząt oraz mikrobiologiczne. W aparaturze cylindrycznej BIO-DIS przeprowadzono analizę uwalniania srebra z powlekanych kulek szklanych. Metodą skaningową ustalono wielkość erozji powłoki srebra pośrednio określającej dynamikę uwalniania srebra. Uzyskano skład chemiczny warstw srebra przed i po uwalnianiu podczas badania in vitro. Przy wykorzystaniu pięciu różnych metod przygotowano czopki doodbytnicze z kulkami szklanymi powlekanymi srebrem, a strukturę czopków określono skanowaniem rentgenowskim. Stwierdzono, że związki srebra badane w mysich modelach NChZJ mają właściwości przeciwzapalne, modulują skład flory jelitowej i nie uszkadzają błony śluzowej żołądka. Badane związki srebra mogą posłużyć do projektowania terapeutyków do leczenia NChZJ.pl_PL
dc.description.abstractThe thesis discusses inflammatory bowel diseases, including Crohn's disease (CLC) and ulcerative colitis (UC). Their epidemiology, pathogenesis, clinical signs and treatments were described. The use of silver in basic and clinical research, its biological properties, role in inflammatory states, preparations and future applications were presented. The aim of the thesis was to develop new therapies against IBD based on silver-containing preparations. Glass beads coated with the silver layer, produced at the Lodz University of Technology and colloidal compounds by Marcin Banach, made at the Krakow University of Technology were used. In vivo studies were carried out in two mouse models of IBD. The CLC model was induced by TNBS and the UC model by DSS. In vitro studies were performed, including macroscopic evaluation, histopathological and biochemical studies in animal tissues and microbiological evaluation. The silver release was analyzed using BIODIS cylindrical apparatus. The amount of silver coating erosion indirectly determining its release dynamics was obtained via scanning. The chemical composition of silver layers was obtained before and after release during in vitro tests. By five different methods, rectal suppositories with silver-coated glass beads were prepared with the structure determined by X-ray scanning. Silver preparations studied in mouse IBD models have had antiinflammatory properties, modulated the intestinal flora composition and did not damage the gastric mucosa. These silver preparations can be used to design therapeutics for IBD treatment.en_EN
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectcolorectal canceren_EN
dc.subjectgastrointestinal tracten_EN
dc.subjectinflammatory bowel diseasesen_EN
dc.subjectmicrobiotaen_EN
dc.subjectnanoparticlesen_EN
dc.subjectsilver nanolayeren_EN
dc.subjectmeasurement of layer thicknessen_EN
dc.subjectin vivo animal modelen_EN
dc.subjectCrohn’s diseaseen_EN
dc.subjectsilver-coated glass beadsen_EN
dc.subjectulcerative colitisen_EN
dc.titleNowe formy terapii nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego w oparciu o preparaty na bazie srebrapl_PL
dc.typeThesispl_PL
dc.typerozprawa doktorskapl_PL
dc.contributor.reviewerSacharczuk, Mariusz
dc.contributor.reviewerWłaź, Piotr
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Biochemistry. Faculty of Medicine. Medical University of Lodz.en_EN
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Vehicles and Fundamentals of Machine Design. Faculty of Mechanics. Lodz University of Technology.en_EN
pl.publication.accessModeZamknięte repozytorium (CLOSED_REPOSITORY)
pl.publication.versionOstateczna wersja autorska (FINAL_AUTHOR)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record