Recent Submissions

 • Podstawy teorii ergodycznej 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Wstęp do logiki i teorii mnogości 

  Bienias, Marek; Głąb, Szymon (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Kilka wykładów o funkcjach rzeczywistych. 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Podstawy teorii funkcji rzeczywistych znajdują liczne zastosowania w innych działach matematyki. Na przykład funkcje o wahaniu skończonym na przedziale [a, b] stanowią ciekawą i ważną algebrę Banacha. Całka Riemanna-Stieltjesa ...
 • System ekspertowy do oceny czytelności tekstu ekranowego 

  Bednarski, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W monografii opracowano zasady, które będą pomocne przy tworzeniu systemu pomiaru czytelności tekstu ekranowego i wspomaganiu doboru jego parametrów. Wszystkie sformułowane zasady zostały zweryfikowane pod warunkiem ich ...
 • Neuronowe realizacje szybkich zunifikowanych algorytmów obliczania przekształceń dyskretnych w kompresji obrazów 

  Stokfiszewski, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W monografii przedstawiono szybkie zunifikowane algorytmy wyznaczania jedno i dwuwymiarowych dyskretnych przekształceń liniowych oraz ich neuronowe realizacje. Podstawowymi wyróżnikami tych algorytmów wśród innych metod ...
 • Modelowanie i symulacja komputerowa zjawiska rozpraszania SH fali na cienkiej niejednorodności w materiale sprężystym 

  Rogowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Publikacja "[...] ma na celu opracowanie uniwersalnych modeli pola fali rozproszonej na cienkiej płaskiej niejednorodności w materiale sprężystym uwzględniających dowolne parametry materiału oraz niejednorodności dla ...
 • Analiza przewozów ładunków według gałęzi transportu w latach 1995-2018 

  Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Linear connections and secondary characteristic classes of Lie algebroids 

  Balcerzak, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Lie algebroids appear in many structures related to geometry. Although the motivations for defining the concept of Lie algebroid come from Lie groupoids [74], on the one hand, we can view them as some generalizations of ...
 • Konstrukcje II : Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej - Teoria całki i probabilistyka 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Ze wstępu do Konstrukcji I [2]: Pomysł i szczegółowa koncepcja prezentowanego tekstu „Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej...” są wynikiem obserwacji stanu wiedzy niezbyt licznej grupy studentów matematyki studiów ...
 • Prediction of Natural Image Saliency for Synthetic Images 

  Rudak, Ewa; Rynkiewicz, Filip; Daszuta, Marcin; Sturgulewski, Łukasz; Lazarek, Jagoda (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Numerous saliency models are being developed with the use ofneural networks and are capable of combining various features and predicting the saliency values with great results. In fact, it might be difficult to replace ...
 • Synergy of Convolutional Neural Networks and Geometric Active Contours 

  Tomczyk, Arkadiusz; Pankiv, Oleksandr; Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Hybrid approach to machine learning techniques could potentially provide improvements in image segmentation results. In this paper, a model of cooperation of convolutional neural networks and geometric active contours ...
 • Simulation of photon emission by an excited atom in the quantum register 

  Ostrowski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This paper investigates whether a quantum computer can efficiently simulate the atom deexcitation process with emission of photon. An algorithm is presented for simulating of the atom-photon interaction and photon free ...
 • Search for outliers by fuzzy logic systems – general concepts 

  Kacprowicz, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This article presents both a review of the literature and research proposals on the use of artificial integration, in particular fuzzy logic and fuzzy logic systems to search for and find exceptions outlier.
 • Postgraduate studies in the Institute of Information Technology of the Lodz University of Technology 

  Krasiukianis, Roman; Smoliński, Mateusz; Kwapisz, Marcin; Karbowańczyk, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The article presents the assumptions, development path and key achievements of postgraduate studies at the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics of the Lodz University of Technology. ...
 • Objects’ colors impact on scene image perception in immersive virtual environments 

  Andrzejczak, Jarosław; Lenarczyk, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Objects’ color perception, including these in virtual space, plays significant role in looking for information, rating content and navigating. Prepared research environment consist of five individual experiments focused on ...
 • Hand gestures as a method of interaction in virtual reality HOPA games 

  Lamus, Monika; Wiśniewska, Aneta; Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The main objective of the study was to implement the intuitive gesture set for movement and interaction in a virtual HOPA game. A review and analysis of existing solutions using the Leap Motion device to track gestures ...
 • Gamification in Accounting Education- Evidence From Logistic Course Experience 

  Fajczak-Kowalska, Anita; Misztal, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The study’s main goal is to indicate the possibility of using gamification in teaching the basics of accounting at a university. The authors implement the gamification model among logistics students at one of the ...
 • Educational infrastructures for IT teaching 

  Kwapisz, Marcin; Karbowańczyk, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The basic problem of teaching information technologies is a proper infrastructure for classes and courses. This especially applies to remote and e-learning, when a student does not have access to “physical” laboratories. ...
 • Comparison of Selected Algorithms Solving Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup 

  Michalik, Maciej; Ochelska-Mierzejewska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The Vehicle Routing Problem is a widely known combinatorial optimization problem. A particular variant of this problem is Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup (VRPSDP). In this paper, two ...
 • Case-Based Reasoning for Pattern Recognition using Granular Information Generated by Active Hypercontours 

  Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This paper presents a novel extension of the case-based reasoning (CBR) technique. In the proposed method, a case is defined using the concept of multidimensional information granule created by the active hypercontour. The ...

View more