Recent Submissions

 • Diagnozowanie maszyn papierniczych 

  Kawka, Włodzimierz; Kikiewicz, Zbigniew; Zieliński, Tadeusz (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; Instytut technologii Eksploatacji PIB (Warszawa, Radom, Bydgoszcz), 2004)
 • Technologia wytwarzania tektury falistej 

  Drzewińska, Ewa; Stanisławska, Anna; Czechowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  Książka obejmuje podstawowe wiadomości z technologii wytwarzania tektury falistej, materiału opakowaniowego o coraz większym znaczeniu gospodarczym. Zużycie tektury falistej w Polsce dynamicznie wzrasta, rośnie liczba ...
 • Technologia papieru. Cz. 1, Papiernicze masy włókniste 

  Przybysz, Kazimierz (Wydawnictwo WIST ; Łódź, 2007)
 • Drukowanie natryskowe (ink-jet) 

  Khadzhynova, Svitlana; Jakucewicz, Stefan; Piłczyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2017)
 • Artystyczne techniki graficzne 

  Jakucewicz, Stefan; Khadzhynova, Svitlana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2017)
  Artystyczne techniki powielania obrazu w języku używanym przez artystów nazywane są grafiką warsztatową lub artystycznymi technikami drukowania. Część z nich należy traktować jako historyczne techniki powielania obrazu. ...
 • Sposoby drukowania cyfrowego 

  Khadzhynova, Svitlana; Jakucewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  Drukowanie cyfrowe zrewolucjonizowało świat poligrafii. Dzięki licznym zaletom, takim jak możliwość druku zmiennych danych, druk na żądanie oraz opłacalność przy drukowaniu małych nakładów ciągle rozszerza swój udział na ...
 • Sposoby zabezpieczania dokumentów 

  Khadzhynova, Svitlana; Jakucewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
  W książce przedstawiono całą gamę technik zabezpieczania druków: w papierze, w farbie, rysunkowe, optyczne, biometryczne, w procesie drukowania itp. Opisano także procedury sprawdzania autentyczności dokumentów. Tekst ...
 • Równowaga dynamiczna w układzie wodno-masowym maszyny papierniczej 

  Olejnik, Konrad (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  W każdym prawidłowo funkcjonującym, ustabilizowanym i ciągłym procesie technologicznym ustala się pewna dynamiczna równowaga, którą w technologii papieru ogólnie określa się jako równowagę technologiczną. Równowagę tę ...
 • Waste Treatment with Supercritical Water 

  Głębowski, Michał; Szewczyk, Włodzimierz (2014)
  Waste with a high water content is particularly difficult to reprocess. Drying, required before the final burning process, consumes large amounts of energy and it is quite expensive. The paper provides an overview of the ...
 • New Eco-friendly Method for Paper Dyeing 

  Blus, Kazimierz; Czechowski, Jacek; Koziróg, Anna (Institute of Biopolymers and Chemical FibresInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 2014)
  For economical and environmental reasons, the paper industry has shifted the production of paper products towards dyed products made from pulp grades with a high content of recovered paper. The basic method for dyeing paper ...
 • Gravity drainage kinetics of papermaking fibrous suspensions 

  Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (Polska Akademia NaukPolish Academy of Sciences, 2014)
  The study analyses application possibilities of filtration and thickening models in evaluation of papermaking suspension drainage rate. The authors proposed their own method to estimate the drainage rate on the basis of ...
 • Effect of Humidity on Paper and Corrugated Board Strength Parameters 

  Szewczyk, Włodzimierz; Głowacki, Krzysztof (2014)
  One of the main problems as regards practical utilisation of corrugated board as packaging material is reduced strength followed by the higher humidity of the fibrous materials of which corrugated board is made. Based on ...
 • Development Directions of the Raw Material Base of the Paper Industry with regard to the Sustainable Development Concept 

  Przybysz, Piotr; Buzała, Kamila (Institute of Biopolymers and Chemical FibresInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 2014)
  Paper is one of the most common mass products used nowadays. Present paper consumption has reached almost 400 million metric tons globally. Such a huge volume of production requires stable and continuous supply of raw ...
 • Application of Neural Networks for Estimation of Paper Properties Based on Refined Pulp Properties 

  Ciesielski, Krzysztof; Olejnik, Konrad (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
  The main objective of the work presented was to determine the possibility of the prediction of paper properties based on refined chemical pulp properties using the neural network approach. Three main parameters related to ...
 • A New Device for Characterisation of the Drainage Kinetics of Fibrous Suspensions Under Gravity 

  Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (The Journal of Committee of Chemical and Process of Polish Academy of SciencesPolska Akademia NaukPolish Academy of Sciences, 2014)
  Gravity dewatering of fibrous suspension is one of basic technological operations in paper production process. Although there are numerous methods to determine dewatering of such suspensions, none of them can measure ...