Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowski, Jerzy
dc.contributor.authorMielczarek, Dariusz Krzysztof
dc.date.accessioned2017-11-29T13:10:12Z
dc.date.available2017-11-29T13:10:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationOrganizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 69, Nr 1218, 2017, s. 61-76pl_PL
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1745
dc.descriptionRed. nauk. Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji: Lewandowski, Jerzy.pl_PL
dc.description.abstractW systemie transportowym kraju, przewozy towarów koleją spełniają ważne funkcje przewozowe, zwłaszcza w odniesieniu do przesyłek masowych. Zaspokajają w ten sposób potrzeby rynkowe. Wynika to zarówno z wielkości, jak i z ilościowo-jakościowej struktury potrzeb przewozowych gospodarki rynkowej. Po roku 2000 zostały sukcesywnie zlikwidowane szkoły kształcące przyszłe kadry dla potrzeb przedsiębiorstw kolejowych. Z rynku zniknęły więc Zasadnicze Szkoły Kolejowe oraz Technika Kolejowe, których absolwenci mogliby zasilić szeregi pracowników podzielonego przedsiębiorstwa PKP (np. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, PKP CARGO S.A, PKP INTERCITY S.A itp.) i nowo powstałych na zliberalizowanym rynku przewozów kolejowych przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym. Wynikiem powyższego jest sukcesywny ubytek wykwalifikowanych pracowników kadr kolejowych. Powstała tzw. ,Juka pokoleniowa" będąca efektem naturalnego odejścia z pracy pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, przy jednoczesnym braku napływu młodej kadry głównie do wykonywania pracy na stanowiskach wykonawczych. W ostatnich latach reaktywuje się w szkolnictwie klasy o profilu kolejowym, w których kształci się przyszłe kadry przystosowane do pracy na kolei,jednak jest to wciąż zbyt mało na potrzeby zatrudnieniowe w branży kolejowej. W niniejszej pracy skoncentrowano się na problemie związanym z odejściem i redukcją kadry pracowniczej zatrudnionej na stanowiskach rewidenta taboru kolejowego, ustawiacza i manewrowego w PKP CARGO S.A. na przykładzie Zakładu zlokalizowanego w Polsce Centralnej. Są to kluczowe stanowiska z punktu widzenia realizacji zadań przewozowych w tej Spółce, których praca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W pracy wykorzystano studia literaturowe oraz obserwacje jako metody badawcze. Celem niniejszego opracowania było wykazanie wpływu odejścia pracowników zatrudnionych na wybranych stanowiskach (ustawiacz, manewrowy, rewident taboru) na bezpieczeństwo ruchu kolejowego w zakładzie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo kolejowepl_PL
dc.subjectprzewoźnik kolejowypl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo ruchu kolejowegopl_PL
dc.subjectrail safetyen_EN
dc.titleAnaliza wpływu zmniejszenia zatrudnienia na wybranych stanowiskach na bezpieczeństwo ruchu kolejowego w latach 2014-2015 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa kolejowego.pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record