CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia dorobek naukowy pracowników PŁ w postaci pełnotekstowej. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii 

  Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka Freda; Lachiewicz, Stefan; Czekaj, Janusz; Jeżak, Jan; Malara, Zbigniew; Otto, Jacek; Penc, Józef; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Od dłuższego już czasu daje się zauważyć wzrost rangi przemysłów wysokiej techniki i rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii. Przedsiębiorstwa te intensywnie wykorzystując wiedzę stanowią źródło wynalazków i ...
 • Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy 

  Stankiewicz-Mróz, Anna; Lendzion, Jarosław; Penc, Józef; Listwa, Tadeusz; Szmidt, Czesław (Wydawnictwo Media Press, 2008)
  [...] Zarządzający mają świadomość, że łatwiej znosi fluktuacje koniunktury oraz lepiej odpowiada na wyzwania globalizacji firma, której przypisać można walor elastyczności. Jest ona niewątpliwie korzystna dla organizacji, ...
 • Management of modern banks 

  Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  In times of global competition banks, as service organizations, must search a manner not only to reach new clients but also to maintain the existing ones. The specificity of financial services and their elasticity is ...
 • Management information systems 

  Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Management information systems for many years have been an area of interest of scientists, systems designers, organisers as well as institutions and economic entities. This interest results from the fact that neither ...
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych : praca zbiorowa 

  Lachiewicz, Stefan; Czekaj, Janusz; Marczak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  [...] Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, obejmująca pięć rozdziałów opracowania, została przygotowana na podstawie studiów literaturowych i opracowań badawczych. Przedstawiono tutaj rolę organizacji sieciowych ...

Zobacz więcej