Witamy w Repozytorium Politechniki Łódzkiej

Repozytorium udostępnia oraz archiwizuje szeroko pojęty dorobek naukowy naszej macierzystej Uczelni. Można w nim przegladać oraz pobierać pełne teksty m.in.: artykułów, rozpraw doktorskich i rozpraw habilitacyjnych.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Antos, Grażyna; Olejnik, Izabela (Biblioteka Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Library, 2015)
 • Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Ważność problematyki zarządzania bezpieczeństwem żywności nie wymaga uzasadnienia. Od zawsze był to temat ważny dla każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta materiału siewnego, a skończywszy ...
 • Rajkiewicz, Mieczysław; Mikulski, Robert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  W wielu firmach dążenie do doskonałości opiera się na stosowaniu filozofii TQM lub wymagań standardów ISO. W warunkach polskiej gospodarki ten trend firmy rozpoczęły od 1993 roku, kiedy to w Polsce po raz pierwszy opublikowano ...
 • Grębosz, Magdalena; Siuda, Dagna; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Globalizacja rynków oraz dynamiczny rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą systematycznie dostosowywać się do nowych warunków działania. W konsekwencji w warunkach współczesnego ...
 • Kazimierska-Grębosz, Marianna; Grądzki, Ryszard (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Hałas występujący w środowisku, nazywany hałasem środowiskowym lub hałasem zewnętrznym, dotyczy środowiska znajdującego się poza miejscem pracy,na zewnątrz budynków mieszkalnych. Hałas ten oddziałuje na wszystkich obywateli, ...

View more