Now showing items 1-10 of 1

  air pollution - case study (1)
  air pollution - mathematical models (1)
  air pollution - Poland - Łódź - 1970-2000 (1)
  artificial neural networks (1)
  fields of air pollution immission (1)
  pola imisji zanieczyszczeń powietrza (1)
  sztuczne sieci neuronowe (1)
  zanieczyszczenie powietrza - modele matematyczne (1)
  zanieczyszczenie powietrza - Polska - Łódź - 1970-2000 (1)
  zanieczyszczenie powietrza - studium przypadku (1)