Now showing items 1-20 of 48

  • 2D FSI determination of mechanical stresses on aneurismal walls 

   Veshkina, Natalia; Zbicinski, Ireneusz; Stefańczyk, Ludomir (IOS Press, 2014)
   In this study, a fluid-structure interaction analysis based on the application of patient-specific mechanical parameters of the aneurismal walls was carried out to predict the rupture side during an abdominal aortic aneurysm ...
  • Application of Neural Networks for Estimation of Paper Properties Based on Refined Pulp Properties 

   Ciesielski, Krzysztof; Olejnik, Konrad (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The main objective of the work presented was to determine the possibility of the prediction of paper properties based on refined chemical pulp properties using the neural network approach. Three main parameters related to ...
  • Bezpieczeństwo w nanotechnologii. 

   Strąk, Szymon (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Świat nanocząstek na dobre rozbudził fantazje ludzi w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Potencjał wykorzystywania niezwykłych i nieosiągalnych przedtem właściwości nanomateriałów jest olbrzymi, a proces włączania ich do ...
  • Bezpieczeństwo pracy podczas procesu odlewania metoda odśrodkową. 

   Pluta, Sebastian (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Odlewanie w formach wirujących, zwane też odśrodkowym, polega na kształtowaniu odlewów z metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Technologia ta była stosowana już w starożytności o ...
  • Biomechaniczna przyczyna miażdżycy 

   Kiljański, Tomasz; Wasilewski, Jarosław; Skoczyńska, Anna; Tal-Figiel, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Jest to bardzo dobre, mądre i potrzebne opracowanie, rzucające nowe światło na patogenezę miażdżycy. Problemem współczesnych lekarzy w rozumieniu szeregu zjawisk fizjologicznych i patologicznych jest wiedza ograniczona ...
  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska : praca zbiorowa 

   Świątkowski, Witold; Tyczkowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Poszczególne laboratoria chemii fizycznej rozmą się ukierunkowaniem kształcenia, posiadanymi zestawami ćwiczeniowymi, metodami organizacji procesu dydaktycznego itp. Jest więc pożądane, aby dla każdego laboratorium ...
  • Ekstrakcja związków bioaktywnych z ziaren ryżu wspomagana ultradźwiękami. 

   Sołtysiak, Kinga (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Olej ryżowy jest używany na szeroką skalę w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz spożywczym. Ze względu na bogatą zawartość takich związków, jak tokoferol, tokotrienol i oryzanol uznawany jest jako naturalne źródło ...
  • Granulacja bębnowa surowców drobnoziarnistych o różnych składach ziarnowych. 

   Gluba, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
   W procesie mokrej granulacji realizowanej w obrotowych bębnach zasadniczy wpływ na przebieg procesu i właściwości wytworzonego produktu mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu ...
  • Gravity drainage kinetics of papermaking fibrous suspensions 

   Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (Polska Akademia NaukPolish Academy of Sciences, 2014)
   The study analyses application possibilities of filtration and thickening models in evaluation of papermaking suspension drainage rate. The authors proposed their own method to estimate the drainage rate on the basis of ...
  • Hydrodynamika układu dwufazowego ciecz-gaz w mieszalniku : wykorzystanie metod fotooptycznych 

   Stelmach, Jacek (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2014)
   Tematem monografii jest określenie zakresu stosowalności wybranych metod fotooptycznych w pomiarach dotyczących procesu mieszania cieczy i układu dwufazowego gaz-ciecz przez samozasysające mieszadło tarczowe. Badania dotyczyły ...
  • The Impact of Waste Incineration on Human Beings and The Environment 

   Wielgosiński, Grzegorz; Targaszewska, Agata (Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE), 2014)
   Poruszono tematykę związaną z oddziaływaniem spalarni odpadów na zdrowie osób w nich zatrudnionych oraz środowisko naturalne. Celem pracy jest dokonanie szerokiego przeglądu istniejącego piśmiennictwa w tym zakresie. ...
  • Instrumenty polityki ekologicznej 

   Kozłowska, Barbara; Skrzypski, Jerzy (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
   [...] W poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii szczegółowo przedstawione zostały instrumenty określone w polityce ekologicznej państwa i ich wpływ na efektywność zarządzania ochroną środowiska, czyli sprawne, ...
  • Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce 

   Strumiłło, Czesław (Polska Akademia Nauk, 2007)
   [...] Wynikiem dwuletniej pracy jest tekst składający się z 17 rozdziałów. Powstały zróżnicowane relacje z działalności poszczególnych ośrodków dyscypliny, opisy różnych karier naukowych autorów czy też atmosfery ...
  • Kinetyka degradacji wybranych ksenobiotyków w roztworach wodnych metodami fotochemicznymi. 

   Miller, Jacek Stanisław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Zanieczyszczenie wód śladowymi ilościami substancji chemicznych pochodzenia antropogenicznego, obcymi dla środowiska wodnego stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju fauny i flory, a także zdrowia ludzi. Poszukiwanie ...
  • Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach 

   Heim, Dariusz; Klemm, Piotr; Narewski, Piotr; Szczepańska, Eliza (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych ; Politechnika Łódzka, 2007)
   Światło naturalne określa przestrzeń, kreuje atmosferę i wydobywa piękno architektury. Człowiek czuje się komfortowo jedynie w prawidłowo oświetlonych przestrzeniach. gdyż ponad 80% bodźców zewnętrznych odbiera właśnie ...
  • Layer of protection analysis for the process industries 

   Markowski, Adam S. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
   Zarządzanie ryzykiem poważnej awarii w procesach chemicznych, gdzie występują w dużych ilościach substancje niebezpieczne jest problemem o dużej randze społecznej, ekonomicznej i moralnej. Określenie i ocena ryzyka wymaga ...
  • Mechaniczna dezintegracja komórek mikroorganizmów 

   Solecki, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Zamieszczono krytyczną analizę modelowania matematycznego procesu dezintegracji komórek mikroorganizmów realizowanego w młynach perełkowych. Wykazano konieczność prowadzenia dalszych rozważań i badań celem dotarcia do ...
  • Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe 

   Kuncewicz, Czesław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Based on years of industrial experience and laboratory tests, it was found that highly viscous liquids such as molten polymers, pastes, bitumen, varnishes, pulps, dyestuffs, resins, tar etc. are best mixed by close-clearance ...
  • A New Device for Characterisation of the Drainage Kinetics of Fibrous Suspensions Under Gravity 

   Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (The Journal of Committee of Chemical and Process of Polish Academy of SciencesPolska Akademia NaukPolish Academy of Sciences, 2014)
   Gravity dewatering of fibrous suspension is one of basic technological operations in paper production process. Although there are numerous methods to determine dewatering of such suspensions, none of them can measure ...