Now showing items 1-3 of 3

  • Biologiczno-chemiczne utlenianie ścieków włókienniczych 

   Solecka, M.; Ledakowicz, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Zintegrowane procesy utleniania biologiczno - chemicznego zastosowano do oczyszczania ścieków włókienniczych, zawierających obok zanieczyszczeń nie ulegających biodegradacji także związki podatne na rozkład biochemiczny. ...
  • Procesy zaawansowanego utleniania z udziałem kilku czynników utleniających 

   Ledakowicz, S.; Miller, J.S.; Perkowski, J. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego 

   Skalska, K.; Ledakowicz, S.; Sencio, B.; Perkowski, J. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ...