Now showing items 1-5 of 5

  • Analiza obrazu mikroskopowego w badaniach biodegradacji PE modyfikowanych skrobią 

   Kuberski, S.; Zarzycki, R.; Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Piątkiewicz, A. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Folie polietylenowe modyfikowane skrobią w ilości 10% i 20% poddane zostały biodegradacji przy użyciu wyselekcjonowanych aktywnych amylolitycznie szczepów z grupy bakterii, promieniowców i grzybów strzępkowych. Kontrolę ...
  • Biodegradacja kompozytów polimerowych modyfikowanych skrobią przez drobnoustroje termofilne 

   Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Janda, K.; Kuberski, S.; Goździecki, T. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Przedmiotem badań były szczepy termofilne grzyba Humicola lanuginosa i bakterii rodzaju Bacillus, wyizolowane ze środowisk naturalnych. Mikroflora ta czynnie uczestniczy w biodegradacji folii PE modyfikowanej skrobią. ...
  • Biodeterioracja szkła optycznego 

   Sitarz, M.; Żakowska, Z.; Kuberski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Deterioracja biologiczna szkła jest powodowana przez mikroorganizmy, które kolonizują na ich powierzchni. Biodeterioracja szkła może być rozpatrywana jako efekt tworzącego się biofilmu. W poniższej pracy badano korozję ...
  • Morfologia grzybów strzępkowych opornych na działanie nowego preparatu grzybobójczego 

   Koziróg, A.; Żakowska, Z.; Kuberski, S.; Brycki, B. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Minimalne stężenie N,N-bis(3-aminopropylo)dodecyloaminy (ADPA) hamujące wzrost pleśni wynosi 0,03% dla szczepu Aspergillus niger i 0,05% dla Aspergillus flavus. Dawki te powodują zahamowanie procesu kiełkowania konidiów, ...
  • Wpływ degradacji radiacyjnej PVC na podatność na korozję biologiczną 

   Terkiewicz, P.; Żakowska, Z.; Kuberski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Folie czystego poli(chlorku winylu) po procesie przyspieszonego starzenia (strumień elektronów o określonym natężeniu) zostały poddane korozji biologicznej przy użyciu wyselekcjonowanych mikroorganizmów (grzyby strzępkowe, ...