Now showing items 1-1 of 1

    • Stechiometria i kinetyka bioprocesów 

      Krzystek, Liliana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
      (...) Omawiane zagadnienia podzieliłam na dwie główne części: stechiometrię i kinetykę bioprocesów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień ogólnych, związanych ze strategią modelowania bioprocesów oraz przedstawieniem roli ...