Now showing items 1-2 of 2

  • Analiza i modelowanie pól imisji zanieczyszczeń powietrza w dużych miastach : (na przykładzie Łodzi) 

   Skrzypski, Jerzy (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
   This work outlines main research directions in air pollution monitoring programs and deals with analysis and modelling methods of air pollution concentration fields in large cities. Studies are carried out on experimental ...
  • Zmiany bioklimatu miast : (na przykładzie Łodzi) 

   Skrzypski, Jerzy; Papiernik, Żaneta (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
   [...] Jeżeli przyczyny zmian klimatu nie są dostatecznie rozpoznane (a tak właśnie jest; teza o znaczącej roli impulsu antropogenicznego nie została wiarygodnie udowodniona) to w prognozowaniu warunków klimatu i bioklimatu ...