Now showing items 1-7 of 1

  anthraquinone (1)
  DFT calculations (1)
  differential scanning calorimetry (DSC) (1)
  elektronika organiczna (1)
  obliczenia kwantowo-chemiczne (1)
  szkielet antracenowy (1)
  właściwości warstw antrachinonu (1)