Now showing items 1-1 of 1

    • Udział Politechniki Łódzkiej w programie IAEA 

      Krucińska, Izabella; Ulański, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
      Po wybuchu pandemii COVID-19 problemem w skali międzynarodowej stały się braki w zaopatrzeniu personelu medycznego, a także ogółu społeczeństwa, w sprzęt ochronny, między innymi maski ochronne. Powstało pytanie, czy ...