Now showing items 23-42 of 103

  • Identyfikacja procesu dziania na szydełkarkach 

   Kowalski, Krzysztof Józef (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2008)
  • Identyfikacja warunków procesu dziania podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki 

   Kłonowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   Identyfication of knitting process conditions has been performed on the base of knitting process computer model, during controlled robbing back of thread in the knitting zone on weft-knitting machines. The research was ...
  • Identyfikacja warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach 

   Pietruszewska, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy dokonano wieloaspektowej identyfikacji warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach zarówno na podstawie komputerowej symulacji dynamicznych obciążeń nitek i długości ich wrabiania jak i badań ...
  • In-Compost Biodegradation of PLA Nonwovens 

   Gutowska, Agnieszka; Jóźwicka, Jolanta; Sobczak, Serafina; Tomaszewski, Wacław; Sulak, Konrad; Miros, Patrycja; Owczarek, Monika; Szalczyńska, Magdalena; Ciechańska, Danuta; Krucińska, Izabella (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Presented in this work are the results of an investigation into the biodegradation of selected nonwoven materials made of commercial poly[(DL)-lactide] – PLA 6252D supplied by Nature Works® LLC, USA. The biodegradation was ...
  • The Influence of Pet Fibres Surface Enzymatic Modification on the Selected Properties 

   Kardas, Iwona; Lipp-Symonowicz, Barbara; Sztajnowski, Sławomir; Wojciechowska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The effect of changes in the surface structure of glossy polyester filaments from poly(ethylene terephthalate) in terms of its micro-topography, molecular and supermolecular structure of the fibre surface layers on selected ...
  • Influence of Stress and Relaxation Characteristics of Knitted Fabrics on the Unit Pressure of Compression Garments Supporting External Treatment 

   Ilska, Anita; Kowalski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Kowalski, Tomasz Marek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The paper presents an analysis of the influence of the mechanical properties’ heterogeneity of knitted fabrics and the method of determining their characteristics of stress and relaxation (deformation) on the value of unit ...
  • Innovations in clothing technology & measurement techniques 

   Bartkowiak, Grażyna; Frydrych, Iwona; Pawłowa, Maria; Gniotek, Krzysztof; Bakar, Mohamed (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   [...]It is worth to point out that the monograph "Innovations in Clothing Technology and Measurement Techniques" covers almost all the stages of clothing and footwear production starting from the scanning the human body, ...
  • Innovations in textile materials & protecting clothing 

   Bartkowiak, Grażyna; Frydrych, Iwona; Pawłowa, Maria; Gniotek, Krzysztof; Bakar, Mohamed (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   [...] The results of research concerning new types of protective clothing, modeling its characteristics and the phenomena associated with its use, as well as the methodology of testing its protective properties are presented ...
  • Innovative materials & technologies in made-up textile articles and footwear 

   Frydrych, Iwona; Pawłowa, Maria; Gniotek, Krzysztof; Bakar, Mohamed (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  • Innowacje w sektorze tekstylno-odzieżowym na rynku europejskim 

   Wysokińska, Zofia; Janusz, Tadeusz; Jasiński, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Celem książki jest zaprezentowanie Czytelnikowi wybranych problemów związanych z poprawą innowacyjności przemysłu tekstylno-odzieżowego w celu poprawy jego zdolności do konkurowania zarówno na rynku krajowym, europejskim jak ...
  • Innowacyjna technologia przestrzennych dzianin kolumienkowych – struktura i właściwości 

   Pieklak, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W początkowej części pracy przedstawiono ogólne tendencje rozwoju w zakresie tekstyliów technicznych zarówno dzianych, tkanych jak i plecionych ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przestrzennych. Sformułowano istotne ...
  • Investigation of an Innovative “Cotton Hollow” Yarn 

   Andrysiak, Jerzy; Sikorski, Krzysztof; Wilk, Edward; Matusiak, Małgorzata (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Cotton is a basic raw material processed in the textile industry all over the world. Some new cotton products have been developed thanks to the inventions and efforts of scientists and engineers dealing with cotton. One ...
  • Investigation of Naturally Coloured Cotton of Different Origin – Analysis of Fibre Properties 

   Matusiak, Małgorzata; Frydrych, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Naturally coloured cotton is naturally pigmented fibre that grows in shades of brown and green. Because the colour is present in the fibres, fabrics made of them do not have to be dyed. The elimination of the dyeing process ...
  • Kompozyty polimerowo-włókiennicze do pomiarów promieniowania wysokoenergetycznego 

   Sąsiadek, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   Niniejsza praca doktorska dotyczy dwuwymiarowego monitorowania rozkładów dawek promieniowania jonizującego i ultrafioletowego za pomocą kompozytu na bazie podłoża włókienniczego i związków czułych na promieniowanie. Celem ...
  • Konstrukcja, technologia i metodyka oceny multifunkcjonalnej tkaniny żakardowej typu „blackout” do zastosowań we wnętrzach użyteczności publicznej 

   Szkudlarek, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Niniejsza rozprawa jest oparta na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym autora. Obszar zainteresowań i działań autora pokrywa się z obszarem naukowym pracy. Idea rozprawy osadzona jest w rzeczywistości, odnosi ...
  • Kopoliester butyrylo-acetylowy chityny jako nowy aktywny składnik nanokompozytów polimerowo-włóknistych 

   Draczyński, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   W pracy przedstawiono nowe perspektywiczne źródło chityny – ciała pszczół miodnych. Opracowano metodykę pozyskiwania i oczyszczania chityny o dogodnych do dalszych prac parametrach fizykochemicznych. Wykazano, iż chityna ...
  • Materiał konserwatorski z udziałem modyfikowanych biochemicznie włókien jedwabiu do konserwacji tkanin zabytkowych 

   Potocka, Anna D.; Marcinkowska, Marzanna; Machnowski, Waldemar; Wrzosek, Henryk (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Przedstawiono możliwość wytworzenia papieru z udziałem włókien jedwabiu naturalnego. Papier o gramaturze ok. 25 g/m2, zawierający w swym składzie ponad 60% włókien jedwabiu, jest cennym materiałem do konserwacji zabytkowych ...
  • Method of Separating Fabric from a Stack – Part 1 

   Stasik, Kinga (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   A model of the gripper mechanism driven by three electric motors is presented. The model of the gripper developed, characterised by an increased working surface, on 31.01.2008 was granted a patent for an invention entitled ...
  • Method of Separating Fabric from a Stack – Part 2 

   Stasik, Kinga (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   A mathematical model of the gripper mechanism with an electric drive, characterised by an increased work surface is presented in the paper. Equations describing the kinematic and dynamic characteristics have been formulated ...
  • Metoda spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni w badaniach budowy polimerowych materialów włókienniczych. 

   Sztajnowski, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W pracy przedstawiono metodę spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni jako metodę badań – uniwersalną i szeroko stosowaną do analizy składu i budowy materiałów polimerowych naturalnych i syntetycznych, powszechnie ...