Now showing items 1-20 of 185

  • 20.edycja ISEF 

   Szymański, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnet ...
  • AMU PAN, czyli głos młodych naukowców 

   Krygier, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ została wybrana zastępcą przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Na czele AMU stanął dr Jacek ...
  • Aplikacje w czasach epidemii 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Przedstawiciele międzynarodowych firm technologicznych Cybercom i TomTom wybrali najlepsze aplikacje mobilne studentów informatyki Politechniki Łódzkiej. Celem projektów było wspomaganie społeczeństwa w sytuacji zagrożenia ...
  • Awans w rankingu Webometrics 

   Kopańska, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Opublikowano wyniki Webometrics Ranking of World Universities. Jest to największy ranking światowy, uwzględniane są w nim wszystkie uczelnie, nie tylko te najlepsze. W najnowszej edycji wzięto pod uwagę 31 tysięcy ...
  • Awans w Round University Ranking 

   Kopańska, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W najnowszym rankingu Round University Ranking (RUR) Politechnika Łódzka odnotowała awans w zestawieniu globalnym i wśród polskich uczelni.
  • Baza na Księżycu 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Aleksandra Wilczyńska studiuje na Politechnice Łódzkiej, ale myślami często przebywa w kosmosie. Od dawna pasjonuje ją badanie tego, jak może toczyć się życie na Księżycu i planetach Układu Słonecznego. Należy do zespołu ...
  • Bezinwazyjne badanie dróg moczowych 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka jest liderem projektu związanego z diagnostyką urologiczną u dzieci. We współpracy z Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” i Centrum Badawczo-Rozwojowym NETRIX SA powstanie innowacyjny w skali światowej ...
  • Biblioteka w ocenie Politechniki Łódzkiej 

   Sójkowska, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W ostatnim kwartale 2020 r. Biblioteka PŁ przeprowadziła ankietowe badania satysfakcji swych użytkowników. Dzięki temu poznano opinie środowiska PŁ oraz pozyskano wyniki do ogólnopolskiej analizy funkcjonowania bibliotek ...
  • Biodegradowalna folia chroniąca żywność 

   Jaśkiewicz, Andrzej; Budryn, Grażyna; Nowak, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W dobie rosnącej ilości odpadów plastikowych niezmiernie ważna jest odpowiednia gospodarka opakowaniowa. Biodegradowalne opakowania zdobywają coraz większy udział w światowym rynku. Innowacyjnym rozwiązaniem Politechniki ...
  • Cenne rady specjalistów 

   Jakubowicz, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Studenci kierunku Gestion et Technologie (IFE) wzięli udział w ciekawych zajęciach dotyczących ich przyszłego życia zawodowego. Warsztaty „Zatrudnialność i orientacja zawodowa” zaoferowane przez francuską firmę doradczą ...
  • CERN – w drodze do dyplomu 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W ogólnopolskim konkursie z zastosowania technik numerycznych w obliczeniach cieplnych pierwsze miejsce zajęła praca magisterska Michała Wilczka, absolwenta PŁ i ENSAM. Powstała ona w efekcie badań prowadzonych w CERN.
  • Charytatywny bieg 

   Podgórski, Filip (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • Chemicy dla diagnostyki medycznej 

   Kolesińska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej otrzymał ponad 3,9 miliona złotych na projekt „Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej”.
  • A colorful MINIATURA 

   Arenhart Soares, Franciela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   In mid of October, NCN has published the third list of eligible grants for MINIATURA 5. The project in the field of exact sciences and techniques, was qualified for funding together with three other projects for the Lodz ...
  • Cyrkulacyjne praktyki 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W 4. edycji ogólnopolskiego konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego w kategorii „Propozycje wdrożeń GOZ” wyróżniono pomysł studentów Politechniki Łódzkiej.
  • Czwarte spotkanie z informatyką 

   Konarzewska, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Łódzkie Dni Informatyki to największe w regionie wydarzenie poświęcone szeroko pojętej informatyce i telekomunikacji. Ich historia rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy powstała idea zorganizowania imprezy informatycznej przez ...
  • Dla rozwoju technologii 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka przystąpiła do Mazowieckiej Doliny Wodorowej, której głównymi filarami działalności są: budowa wodorowego łańcucha wartości w regionie (począwszy od R&D, przez produkcję, po sprzedaż i serwis gwarancyjny), ...
  • Dobry START doktoranta 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Paweł Czapski, doktorant z Politechniki Łódzkiej otrzymał stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest ono przyznawane wyróżniającym się młodym badaczom, którzy z sukcesem prowadzą ambitne prace naukowe.
  • Doceniono najlepszych 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W budynku Alchemium, z udziałem władz uczelni i władz miasta, uroczyście wręczono stypendia Prezydenta Miasta Łodzi oraz programu Młodzi w Łodzi.
  • Dogonić marzenia - Rozmowa z dziekan prof. Małgorzatą Iwoną Szynkowską-Jóźwik o miejscu, w którym urzęduje od kilku miesięcy 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Najpierw były marzenia, później zaczęły pojawiać się szanse na ich spełnienie. Wreszcie przyszła dobra wiadomość, że inwestycja dla Wydziału Chemicznego otrzyma dofinansowanie. Powstały pierwsze koncepcje, a następnie ...