Now showing items 1-1 of 1

    • Z wnętrza rośliny do służby środowisku 

      Marchut-Mikołajczyk, Olga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
      Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych Agend ...